Evakuacinės ir garso pranešimo sistemos


Statybos techninio reglamento - STR.2.01.04:2004 131 punktas numato, kad "visuomeninės bei gamybinės paskirties pastatuose ir statiniuose, kai juose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, turi būti įrengta įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema.Pranešimo būdas nustatomas atsižvelgiant į pastato paskirtį, turinio planavimo ir konstrukcinius ypatumus."

Projektuojame evakuacines ir garso pranešimo sistemas, vadovaujantis STR.2.01.04:2004, LST EN 60849, LST EN 54 standartais ir taisyklių reikalavimais

Projektavimo dalys

 • Objekto analizė, problemų identifikavimas ir užduočių iškėlimas
 • Kompiuterinės simuliacijos su adaptuotomis programomis
 • STI(Kalbos raiškumo indeksas) matavimai
 • įrangos bandymai, sertifikatų atitikties išrašas
 • Autorinė priežiūra

Atliekame bandymus jau įrengtuose objektuose


 • Matavimai - SPL (Garso slėgio), STI(kalbos raiškumo indeksas)
 • įrangos trumpalaikiai bandomieji sabotažai - atitikimui reikalavimams įvertinti
 • darbų, medžiagų ir įrangos įvertinimas - atitikimą sertifikatams
 • Įrangos bandymai, sertifikatų atitikties išrašas

Pritaikymas

 • Mokslo paskirties pastatuose - labaratorijos, bandrojo lavinimo mokyklos ir universitetai, vaikų darželiai.
 • Sporto paskirties pastatuose - sporto arenos, sporto salės, baseinai, šaudyklos, stadionai, maniežai.
 • Kultūros paskirties pastatuose - teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, parodų rūmai.
 • Prekybos paskirties pastatuose - prekybos centrai, pardavimų salonai.
 • Administracinės paskirties pastatuose - bankai, teismai, priimamieji, ofisai, konferencijų kambariai, skambučių centrai.
 • Gamybinės paskirties pastatuose ir labaratorijose.
 • Apgyvendinimo paskirties pastatuose.
 • Maitinimo paskirties pastatuose - valgyklos, restoranai, barai.
 • Miesto vietovės
 • Laivai


Ruošiame pilną projektinę dokumentaciją

 • Aiškinamieji raštai
 • Brėžiniai
 • Techninės specifikacijos
 • Sąmatos